12 İmamların Misyonu

12 İmamlar Kimlerdir

Hz. Muhammed’in hakka yürümesinden sonra insanlara manevi açıdan önderlik etmesi gereken kişilerin kendi soyundan olmaları gerektiğini Gadir Hum denilen yerde açıklamıştır. Burada soydan kasdedilenin ırki bir anlayış olmadığı bilinmelidir. Çünkü onların tertemiz insanlar olduğunu ve her türlü kirden arındıklarına dair bilgi vardır.

Aleviler Açısından 12 İmam

Aleviler buna inanır ve  buna kaynak olarak ta Kuran-ı Kerim’in Azhap Suresi 33. Ayetini delil olarak gösterirler. Bu Ayet şöyle der: “Ey Ehlibeyt Allah sizden her türlü pisliği, suçu gidermek ve sizi tertemiz bir hale getirmek diler.” Bu Ayetin anlamı, Ehlibeytin  arı olduğu bu anlamda da imamlığın Ehlibeyt, yani Hz Muhammedin ev halkı içinden belirttiği kendileri de dahil olduğu 5 kişi) hakkı olduğudur. Bilindiği gibi Ehlibeyt, Peygamberin ailesidir ve soyudur.

Peygamberin soyu da, yani Ehlibeyt Hz. Ali ve Hz. Muhammedin kızı Hz. Fatıma’dan devam etmektedir. Dolayısıyla önderlik  Hz. Ali ve çocuklarının hakkıydı. Ama maalesef bırakın Ehlibeytin imamlığını, ortada müthiş bir Ehlibeyt düşmanlığı vardı. Bu düşmanlık aslında şeklen bakıldığında Ehlibeyteydi. Bu düşmanlığın asıl hedefi Hz Muhammedin getirdiği hak ve hukuk düzeniydi. Çünkü bu düşmanlığı geliştirenler Cahilliye döneminin azılı zenginleri idi. Bu düşmanlığın sonuçları günümüze kadar da devam etmektedir. Bu düşmanlık öyle bir hal aldı ki, başta Hz. Ali olmak üzere bütün soyu büyük zulümler gördü. Ve on ikinci İmam Mehdi’nin dışında diğerlerinin tamamı  zehirlenerek şehit edildiler. Hiç biri eceliyle hakka yürümemiştir.

On iki İmamların Alevilikte çok büyük bir anlamı ve yeri vardır ve Aleviler ibadetlerinde her zaman on iki İmamlara bağlılıklarını dile getirip onları anarlar. Onların yolundan giderler. Kısaca belirtmek gerekirse; on iki İmamlar –bir bütün olarak- Aleviliğin temel yapı taşlarındadır. Bunlara ek olarak Aleviler on ikinci İmam Mehdi’nin bir gün gelip kendilerini kurtaracağına inanırlar.

ON İKİ İMAMLARIN İSİMLERİ:

1. Hz.Ali
2. İmam Hasan
3. İmam Hüseyin
4. Zeynel Abidin
5. Muhammed Bakır
6. Caf er Sadık
7. Musai Kazım
8. Ali Rıza
9. Muhammed Taki
10. Ali Naki
11. Hasan Askeri
12. Muhammed Mehdi

12 İmam sonrası

Yukarıda ismi anılan 12 imamların elbette kendi evlatları da oldu. Kmi evladına İmamlık devrederken diğerleri de halkı irşad etme (aydınlatma)  görevi alarak günümüzde Pir olarak adalandırılılar. Aleviler arasında hala süregiden inanç eğitimlerinde Pirler görevli sayılır.

Pirler kendi iç yapılarında kendilerin bir rehber seçer, o rehber ile de mürşid edinerek eğitim alır, ham iken yanar, pişer ve nihayetinde halkına irşad görevi almak için mürşidinden icazet alır Pirlik görevine başlarlar.

12 İmamların evlatları Arabistan topraklarında can güvenliği nedeniyle ayrılarak, İranın Horasan bölgesine gelir ve burada yerleşirler. Daha sonraları ise anadolu topraklarına gelerek buralarda, adına Ocak denilen örgütlenme yapısını kurarlar. Bu yapı biraz gevşemiş olsa da günümüzde halen devam etmekte olan bir yapıdır. Çok sayıda ocak kurulmuştur. Bununla ilgili bilgileri sitemizde Alevi ocakları başlığı altında görebilirsiniz.

Paylaşalım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir