Abdal Musa Cemi

Abdal Musa cemi;

Abdal Musa adı verilen lokma ( kurban ya da diğer yiyecek)  ile toplum arasındaki ikilik giderilip, gönülleri birlemektir. Paylaşım anlayışına, bağlı kalmaktır, paylaşmayı bölüşmeyi hatırlamaktır.

Abdal Musa Cemi eskiden Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan akşam yapılırdı, bugün herkesin katılabileceği uygun bir zamanda yapılmaktadır. Kurbanlar kesilerek kazanlarda etli pilav pişirilir. Halka lokma niyetine dağıtılır.

Cem neyi amaçlar

Cem için evlerden lokmalar getirilir. Bu getirilen çeşitli lokmalar cem sonundabirlikte sırası geldiğinde topluma eşit olarak dağıtılır. Lokmayı dağıtma görevi 12 hizmet içinde Kurbancıya verilmiştir. Duadan önce destursuz lokma yiyenler meydana çağrılıp, örnek bir sonraki ceme kurban kesmesi veya derneğine, bir hayır kurumuna yardımda bulunması cezası verilir. (Bazıları yardımda bulunmak için bilinçli olarak lokma yer.) Dargınlar-küskünler varsa barıştırılır, topluluğun sorunları da görüşülür.

Aleviler arasında, Abdal Musa Cemi yapıldığı zaman köyde her yönden bolluk bereket olacağına, dileklerin ve isteklerin kabul olacağına, bir doğaş afet ya da başka bir felaket olmayacağına inanılır. Abdal Musa Cemi’nin bir diğer adı olan, Birlik Cemi onun toplumda birlik ve beraberliği sağlama işlevini de açıkça göstermektedir. Diğer Alevi ibadetlerinde de olduğu gibi bu ibadetin de sosyal işlevi bulunmaktadır. Sadece ibadet yapılmış olmakla kalmayıp, toplum içinde var olan küçük-büyük sorunları da bu sırada çözümlenmektedir. Bu durum o toplumun sağlıklı iç yapısını koruma, barış içinde uyumlu yaşama ve sürdürebilmesinde önemli rol oynamaktadır. Bugün Alevilerin çoğunluğu kentlerde yaşadığı için Abdal Musa Cem’leri, ya da Birilk Cemleri Cem evlerinde büyük kitlelerin katılımıyla gerçekleştirilmektedir.

 

Paylaşalım