Adem Ne Manaya Gelir

Hz. Ali Âdem’in anlamını açıklarken, ”toprağın değişik elementlerinden yaratılan varlık demektir. Bu farklı unsurlar, farklı tip insanların oluşmasına da vesile kılmıştır”. diyor. (bk. Taberî,  I. Cilt/Sayfa: 214)

İbn Abbas’ın açıklamalarında ise, Adem kelimesi “Edimü’l-Ard, yani yeryüzünden süzülmüş toprak ürünü” anlamındadır. (bk. Taberî, I/214; İbn Arabî, a.g.e,1/279; Rağıb el-İsfahanî, MüfredatuElfâzi’l-Kur’an, 70.)

Kurtubî, Said b. Cübeyr’in de doğru bulduğu ve  bu görüşün en doğru olduğunu söylemiştir. (bk. Kurtubî, a.g.y.)

Adem manası

Bazı müfessirlere göre, değişik unsurların karışımından meydana geldiği için ilk insana Âdem ismi verilmiştir. Ancak bu âlimlere göre de bu kelimenin asıl anlamı, yeryüzünün/toprağın değişik yerlerinden alınan unsurlar demektir. (bk Taberî, I/214)

Elbette ki bu ismin veriliş amacının muhatapları için açıklamak, hikmet dolu Kur’an-ı Hakîm’in hikmetli üslubunun bir gereğidir. Nitekim Ebu Musa’l-Eşarî’nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber  şöyle buyurmuştur:

“Allah yeryüzünde bulunan unsurların hepsinin içinde bulunduğu bir avuç topraktan Âdem’i yarattı. İnsanlar bu farklı unsurlara göre kırmızı, beyaz, siyah ve bunlar arası renklerde gelmiştir. Bazıları antipatik, sert mizaçlı, bazıları sempatik, yumuşak huyludur.” (bk. Taberî, a.g.y; Kurtubî, I/281)

Yukarıda Adem’in kelime manasını gördükten sonra, anlam açsından da bakmak gerekir.

Adem olmak ne demektir

Adem, Hayvansal sıfatlardan çıkıp, kendini bilen, nefsini bilen, Tanrının bahşettiği cüzi aklı yerinde ve zamanında, kendisi ve toplumu için kullanan, üreten, paylaşan, kinden, kibirden el çekmiş insan demektir dersek, çok yanılmış olmayacağız.

Sizlere yukarıda merak ettiğiniz; 

adem manası

âdem ne demek

adem kelimesinin kökeni

adem olmak ne demektir, gibi konularda bilgi vermeye çalıştık.

 

 
Paylaşalım