AHİLİK VE AHİLİĞİN ALEVİ/BEKTAŞİLİKLE İLİŞKİSİ

Eline, beline, diline sahip olmak, nefsini yenmek, alçakgönüllü olmak, kendini beğenmişlikten kaçınmak, hoşgörülü davranmak, şefkatli olmak, başkalarını kendisine tercih etmek, sır saklamak, düşmana bile iyilik etmek, kötülüğe iyilikle karşılık vermek, yaptığı iyilikten karşılık beklememek, yoksulları, zayıfları korumak, zenginse fakiri hiçbir sebeple hizmetinde kullanmamak, başkalarının kusurunu bırakıp, kendi kusuruyla uğraşmak, zalimlerle mücadele etmek, hile yapmamak, kimsenin hakkını yememek, herkese eşit davranmak ve eşit paylaşmak, ana-babaya iyilik ve ihsanda bulunup, yakın akrabayı ihmal etmemek, arkadaşlarına ve komşularına iyi davranmak, riyayı terk etmek, büyüklere karşı hürmetli olmak, işinde ve hayatında doğru, güvenilir olmak, sözünde ve sevgisinde vefalı olmak, sözünü bilmek, hizmette ve vermede ayırım yapmamak, güler yüzlü ve tatlı dilli olmak, hataları yüze vurmamak, dostluğa önem vermek, hiç kimseyi azarlamamak, dedikoduyu terk etmek, komşularına iyilik etmek, daima samimi davranmak, sabır ehli olmak, cömert, ikram ve kerem sahibi olmak, daima hakkı gözetmek, öfkesine hâkim olmak, içi, dışı, özü, sözü bir olmak, kötü söz ve hareketlerden sakınmak, maiyetindekileri korumak ve gözetmek, makam ve mevki sahibi iken mütevazı olmak, güçlü ve kuvvetli olunca affetmek, alım, satım ve üretim ilişkilerinde güveni sağlamak, kaliteli mal üretmek.

Yukarıda sıralanan prensipler; ahlaklı, iyi bir insan olmak için uyulması gerekli prensiplerden birkaçıdır. Bu prensipler, aynı zamanda bugünkü anlamda, halkın bir sanat ve meslek alanında yetişmesini sağlayan meslek okulu; diğer yanda çalışanların emeklerini koruyan, sosyal güvenceyi, dayanışmayı, yardımlaşmayı sağlayan bir sendika ve/veya meslek odası gibi işlevi olan Ahilik kurumunda, çıraklık süresince öğretilen 124 adap ve erkan kaidelerinden birkaçıdır. Ustalık, pirlik ve üstadlıkta ise 740 adap ve erkanın daha bilinmesi gerekmektedir.
Alıntıdır.

Paylaşalım