Alevilerde Horasan Kavramı

Horasan Hazar denizinin güneyinde bulunan geniş bir bölgenin adıdır. Alevilik inancı anlatılırken çok kez kullanılır. Bunun nedeni 12 İmamlardan İmam Rıza’nın torunlarının Mekke, Medine, Küfe ve Şam’da can ve mal güvenliği kalmaması nedeniyle göç ederek geldikleri bölgedir.

Burada daha çok Türkmenler ve zaza dili konuşan topluluklar bulunuyordu. Ehli- Beyt mensuplarının bu topluluklarla ile iyi ilişkiler kurması sonrasında Horasan bölgesinde çok sayıda okullar açılmış, Ehl-i Beyt mensuplarının atalarından taşıdıkları ilim ve bilim sayesinde ilim, kültür, sanat, edebiyat açısından önemli aşamalar kaydedilmiştir.

Bu toplulukların daha sonra Moğol istilaları nedeniyle Anadolu’ya gelmiş oldukları tarihsel bir gerçek olarak bilinmektedir.

Paylaşalım