Ali Yenialtun’dan 2 kitap

Kitap temini için: erkansinemil@gmail.com  adresi ile iletişime geçilebilir.

Önsöz

Ruh, yüce Yaradan’ın emri üzeri ana rahmine düşer ve kırk günlük cenin haline gelen donuna bürünerek zahiri, yani maddesel âlemde ilk doğumunu gerçekleştirmiş olur. Bu süreçle beraber artı altı kırk günlük evreler daha geçirerek, toplamda yedi evrenin sonucunda iki yüz seksen günlük yolculuğunda şeriatını tamamlayarak maddi âlemde tarikata doğar. Maddi âleme doğuş tinin/ruhun ikinci doğumudur. Yaşam marifet gerektirir, insan donuna gelen ruh zahiride hayatını idame edebilmek için önceleri taklit, sonraları ise işin erbabından sırları öğrenmek ister. Alevilerde yeniden doğum anları verilen ikrarla gerçekleşir. Yaşam, hataları, doğrulukları, acı-tatlı, mutlu-mutsuz, görünen ve görünmeyen anlarıyla marifet kapısıdır. Şüphesiz her can kendi varoluş sebeplerini sorguladığı gibi, ölüm ve sonrasını da sorgulamıştır. Bütün inançlar Âdem evladının öncesine, anına ve de sonrasına cevaplar aramış ve açıklamalar getirmeye çalışmıştır. Allah’a geri dönme Azrail meleğinin gelip canı tenden almasıyla hakikat perdesinin aralanmasına vesile olur. Kişi maddesel âlemde işlediği amellerine göre Cenâb-ı Hûda’nın divanında karşılık bulacaktır. Ölüm, hakikati görmenin ilk perdesidir, fakat maddi âlemde görmeyen kör, ruhani âlemde de kördür. Umarız ki şefaat dû cihan serveri Muhammed Mustafa’dan(s.a.v.) ve al-i ehlibeytinden ola.

İkrar Erkânı

Taliplerin Muhammed Ali yoluna girmeleri için ikrar vermeleri gerekmektedir, aksi halde erkânlara katılımları kabul edilmez. İkrar, inancımızda pîr’ine teslimiyettir, pîr’e teslimiyet Yol’a teslimiyettir, Yol’a teslimiyet Hz. Muhammed ve Hz. Ali şahımızadır, dolayısıyla asıl teslimiyet Allah’adır. El ele el Hakk’a halkasının ilk adımı can-ı gönülden verilen ikrardır. İkrar verecek olan candan beklenilen ise sadakattir. Pîrlerimiz buyurmuşlar ki “öl ikrar verme, öl ikrarından dönme”. Gelipte dönene değil, gelipte dönmeyene muhabbetimiz vardır. Erenler meydanına kabul Pîr’e verilen ikrarla başlar. Dört Kapı Kırk Makam’ın ilk kapısı Şeriat ’ta ilk makamda buyurulan şart iman etmektir, imandan kasıt kelime-i tevhiddir (Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed O’nun elçisi, Ali O’nun velisidir). Allah, “elest bezminde/ruhlar âleminde” ruhların Âdem Peygamber’in sulbune düşmeden ikrar almıştır. Pîr huzurunda verilen ikrar, beşeri âlemde hatırlatılarak tekrarlanır. Can-ı gönülden verilen ikrarın daim ve kaim olması dileğiyle Hû gerçeklerin demine…

Paylaşalım