Babamansur Ocağı

Babamansur Ocağı Hakkında

Baba Mansur’un üç oğlu Seyyid Mahmut, Seyyid İbrahim ve Seyyid Kasım evlatlarına ait toplam 32 ayrı soy ağacı çalışması yapılmıştır.

Yapılan araştırmalar göre “Baba Mansur, imam Muhammed Bakır’ın 20. kuşaktan torunudur. Hoca Ahmet Yesevi’nin de öğrencilerinden olduğu iddia edilmektedir. Baba Mansur, 1170 yılında gelip Tunceli-Mazgirt’in Şöbek Köyü’ne yerleşmiş bir erendir. Onun torunları Diyarbakır-Dulkadirli Devleti’nden tarihi olmayan bir soy ağacı almıştır. Daha sonra torunları bu soy ağacını II.Mahmut zamanında yenileyip onayladıklarına dair bilgiler mevcuttur.

Baba Mansur, 1197 yılında Şöbek’te hakka yürümüştür. Onun soyu, oğlu Seyyid Veli’den yürümüştür. Soy ağacında Seyyid Veli’den sonrası yok. Sözlü tarihe  göre, Seyyid Veli’nin Cafer,  Ahmet, Abbas, Veyis, adlarında dört oğlu olmuştur. Bunlar, Mazgirt’in Muhundu, Kurkurik, Kupik, Faraç, Gölek ve Teman köylerine; daha sonra Pülümür ve Tercan bölgelerine dağılmışlar.”

Babamansur Ocağı

​Baba Mansur Ocağı ve evlatları ile ilgili tarihi araştırmalarda geç kalınmış olsa da, bir an önce ortaya çıkarılmasında büyük fayda bulunmaktadır.Horasan’dan başlayarak bu güne kadar gelen tarihini, İnanç ve itikadını, kültürünü, soy ağacını, yerleştiği ve göç ettiği yerleri anlatarak, bu yerlerde bıraktığı eserleri, ziyaretgahları ve türbeleri tespit ederek çalışmaya başlamalıyız. Şu anda hangi evlatlarının nerelerde yerleşik olduğunu, sosyal yaşamlarının nasıl devam ettiğini ve talip-muhip ilişkilerinin devam edip etmediği konuları geniş bir çalışmayla araştırılmalıdır. Eğitim,kültür ve sosyal dayanışma ile iletişimi sağlamak için mutlaka bir kurumsal yapıya ihtiyaç bulunmaktaydı.

          İşte bu çalışmaların tüm Baba Mansur evlatlarını kapsaması ve her Baba Mansur evladının görev  alabilmesi için, şubat 2008 tarihinde merkezi İstanbul’da olan “Baba Mansur Ocağı Derneği”nin kuruluş temeli atıldı.02.11.2008 tarihinde kongresini yapan dernek, yetkili kurullarını seçerek,amaçları doğrultusunda  çalışmalarına başlamıştır.Gelecekte bir vakfa dönüşeceği umuduyla başarılar dileriz.

           Kendi içinde araştırma komisyonları oluşturarak çalışmaya başlayan dernek tarafından, “Baba Mansur ve evlatlarının şecereleri ve tarihini araştırma” konusundaki sorumluluğun tarafıma verilmesinden dolayı kendilerine teşekkür ederim.

          Bu araştırmanın içeriğinde;

          1- Baba Mansur ve evlatlarına ait eldeki bilgi, belge, kitap ve diğer kaynakların araştırılıp bulunmasıdır.Bulunan bu kaynaklar, gerekirse bir belge  karşılığında çalışma komitesince teslim alınacak ve çalışmanın bitiminde sahibine iade edilecektir.Bu kaynaklardan Baba Mansur’un tarihi geçmişi, felsefesi ve kültürünün yazılı hale getirilmesinde yararlanılacaktır.

           2- Yukarıda bahsedilen kaynaklardan yararlanarak hem Baba Mansur evlatlarının tarihi, hem de bu günden geçmişe doğru tek tek soy ağaçları çıkarılacaktır. Bu çalışmalarda öncelikle o evlada mensup yaşlı kişi ve dedelerin vereceği bilgiler dikkate alınacaktır.

          3- Tarihi soy şeceresi konusunda ise, çalışma ortamının ve ekibinin oluşturulması gerekmektedir. Baba Mansur evladının elindeki soy şecereleri, beratlar, fermanlar ve belgeler ile devlet arşivlerindeki nüshalar ve tarihi kaynaklar araştırılıp ortaya çıkartılmalıdır.Tarihi belgelerin güvenli şekilde tercüme edilmesi, saklanması ve gerekli inceleme ve çalışmaların sonunda eksiksiz sahiplerine iade edilmesi önem arz eder.Bu tarihi sorumluluğu yerine getirirken de tüm Baba Mansur evlatlarından gerekli duyarlılığı ve hassasiyeti göstermelerini, yardımcı olmalarını ve çalışma grupları içinde görev almalarını bekliyorum.

          Bu araştırma konusu, yetişmiş uzman ve akademisyenlerinde içinde bulunduğu bir ekiple yapılması gerekmektedir. Şu anda çekirdek bir çalışma ekibimiz mevcuttur. Ancak bu alanda kendisini ehil gören, meraklı, zaman ayırabilen,sorumluluk sahibi,bilgili,genç,dinamik,

araştırmacı, Baba Mansur evlatlarını da göreve davet ediyorum.Yüksek öğrenimini bitiren gençlerimizin bu çalışmayı doktora konusu yapması için de bulunmaz bir fırsattır.İstekliler derneğimizle irtibata geçebilirler.

                                                                    (1)

          Baba Mansur’u ve Ocağını anlatmaya başlarken kelimelerin ve cümlelerin yetersiz kaldığını gördüm. Hak ve hakikat ile bütünleşen, varlığını o’nun varlığı içinde eriten, hak dostu bu ulu evliyayı anlatmaya, benim ne gücüm ne de kudretim yeter.

Ancak yüce Hakka ve o’nun hidayetine sığınarak bana güç ve kuvvet vermesini diliyor, ve bu hizmeti bana nasip ettiği için de her an o’na şükranlarımı sunuyorum.

          Baba Mansur Bergüzar Bahçesinin nadide çiçekleri olan sizlerin de, gönül bahçesinde  gezindiğim zaman, mübarek cetlerinizin, evliya ve gerçeklerin esintileri ile karşılaşıyorum.

O an, geçen ömrümü ne kadar da gereksiz ve faydasız şeylerle harcadığımı fark ediyor ve hayıflanıyorum. Cümlesinin ve cümlenizin himmet ve dualarına sığınarak aşk-ı niyaz ediyorum. Cümlesinin himmeti var olsun.

          Önce kendimi kısaca tanıtmak istiyorum. Pülümür Gersunut köyünden Seyid Şahverdi evlatlarından Seyid Cafer Bilgili’nin en küçük evladıyım.1952 Pülümür doğumluyum,emekli banka yöneticisiyim, evliyim, Bursa’da oturuyorum ve iki oğlum var.

          Bu günden itibaren çalışmalarını tamamlamış olduğum, Baba Mansur evlatlarının sırasıyla kısa öz geçmişleri hakkında,hangi tarihlerde nerelerden ayrılarak,hangi köylere yerleştiklerini, soy ağaçlarından kısa bilgiler vermeye başlayacağım.Belirli aralıklarla başka evlatları ile ilgili bilgileri de sizinle paylaşmaya devam edeceğim.Bu bilgilerin tamamı ve detayları elimizde mevcuttur.Bazı özel nedenlerden dolayı bu bilgilerin detayı ve tamamı yazılmayacaktır.Tarihi araştırmalar ve çalışmalar tamamlandıktan sonra detayları ile birlikte yayımlanacaktır.

Kaynak: http://www.babamansur.org.tr

 

Paylaşalım