Birlik Cemi

birlik cemi nedir:

Birlik cemi alevi topluluğunun bir arada, topluca yaptıkları bir inançsal ritüeldir. Cem evlerinde yapılır. Adı üzerinde Birlik cemidir. Bir olmayı, iri olmayı ve diri olmayı amaçlar.  Cem’i Pir yönetir. Eskiden cem evleri yokken köylerde ya da kasabalarda bir evin geniş salonu cem için temizlenerek hazırlanır, cem burada icra edilirdi. Cemlere toplumda kötü kişiliği ile tanınan ve bilinen kişiler alınmazlar. Cem kelime manası olarak, toplanmak, bir araya gelmek, birlik olmak demektir.

alevilik bektaşilik cem

Bektaşilikte de cem ritüeli aynıdır. Ancak birçok, hatta yüze yakın çeşidi olduğu bilinmektedir. Ülkemizde çeşitli yörelerde bazı ufak farklılıklar gösterse de Öz açısından ve mana açısından maksat birlik olmaktır.

cemin yapılışı kısaca

Cem bir Pir öncülüğünde insanların kadın erkek, çocuk, yaşlı bir arada hak ile söyleşme, yalvarma, tövbe etme, birlik olma, barışma ve pir tarafından çeşitli inançsal konularda aydınlanma olayıdır. Ayrıca cemlerde Zakir eşliğinde nefesler söylenerek semaha durulur. Zakir aynı zamanda zikir ettiren manasına da geliyor. Saz burada zikir aracıdır.

Bir değişte ‘Zakirin sözü saz ile, kuran okur avaz ile’ denmiştir.

cem ve cemevi nedir

Bu tür ritüellerin yapıldığı yerlere Cemevi denir. Cemevi kavramı son yıllarda literatüre girmiştir. Köyden kente göçün yoğunlaşması ile birlikte Aleviler bir araya gelebilmek için cem evileri inşa ettiler. Ülkemizde cemevleri yasal olarak tanınmadığı için çeşitli inanç dernekleri aracılığı ile cem ve kültür evi adı ile faaliyet gösterilmektedir.

Paylaşalım