Bismi Şah ne demek

Aleviler genel olarak bir gülbenk okumadan evvel Bismişah Allah Allah derler.  Buradaki bismişah nedir, bismişah ne demektir diye merak edenler oluyor.

Bismişah Şahın adı ile demek. Burada şahdan kasıt ise Hz. Alidir. Şimdi akıllara şu soru geliyor, neden allahın adı değil de Hz. Alinin adı?

Burada dikkat edilmesi gereken şudur. Okunan ayet değil, Gülbenktir. Osmanlının ilk kuruluşunda dahi yeniçeri ocaklarında bir iş başlamadan evvel gülbenkler okunur, ondan önce ise Bismişah denilirdi.

Gülbenk okuyan tüm pir ya da mürşidlerin manevi olarak ilk kapılarının Hz. Ali olduğu unutulmamalıdır. Bismişah ise, Şah’ın adıyla, O’nun hürmetine demektir.

Burada yapılan duanın ya da dileğin Hz. Alinin Hürmetine kabul edilmesi istenmeektedir dersek yanlış olmaz.

Aşağıda başka ve yakın bir görüş daha okuyabilirsiniz:

Bir görüşe göre Alevilikte gülbenk adı verilen dualara “Bismişah Allah Allah” denilerek başlanır. “Her şeyin kaynağı olan Allah’ın adıyla başlıyorum” demektir. 

Bir başka görüş ise aşağıdaki gibidir.

Besmelenin Şah’ın adıyla çekilmesi, Şahı Merdan Ali’nin; Allah’ın gizli sırrına, ilahi ilmine, kudretine erişmiş olması; Allah’ın bütün güzel sıfatlarının kendisinde belirmesi; Insanlara örnek Kamil-i Insan sıfatına sahip olması ve dolayısiyle de kendisine duyulan saygı, bağlılık ve kendisine verilen ikrardan ötürüdür. Yani Şah’ın yüzü suyu hürmetine dileklerte bulunmaktır.

Şahı Merdan Ali, “B” harfinin kutsallığını net olarak ortaya koymuştur. O zaman; “Bismilallahümme, Bişnev veya Bismişah” besmele yerine okunabilir. Kaynak: Seyyid Hakkı Dede.

Bir başka görüş de aşağıda alıntılanmıştır.
Neden Allah’ın adıyla değil de, B harfini esas alan bir kelime ile başlanmıştır? Hz. Mevlana’nın Mesnevisinde de aynı başlangıcı görürüz. Mesnevi de Allah’ın adıyla diye bir başlangıcın olmaması, Tanrı aşkıyla dolu olan ve ona aşık olan Mevlana Besmelenin kutsiyetini kavrayamamış mıdır? Besmelenin yerine “Bişnev” (İşit) sözüyle başlaması Mesnevi bilginleri araştırmış ve bulmuşlardır; “Bişnev” yani, işit sözü B harfi ile başlamaktadır, bu besmelenin yerini tutabilir. Çünkü, velilerin sözü sembollerledir. İlimde derinleşmiş olanlar o velilerin sırlarına vakıf olabilirler. Cahilin o sırrı anlaması veya ermesi mümkün değildir, zaten onların işi cahillerle değil kendini bulmuş olanlarladır. B İslam’ın mukaddes harflerindedir.

Hz. İmam Ali’nin: “Kur’an da ne varsa Fatiha da, Fatiha’da ne varsa Besmele’de, Besmele de ne varsa başında ki B harfindedir” buyurması buna delildir. Hz.İmam Ali, buna ilave olarak “B harfinde ne varsa altındaki noktadadır. Ben B altındaki noktayım.” Böylelikle B’deki kutsiyeti ifade etmiştir. Tasavvufçular ve batiniler de B’nin Muhammed, altındaki noktanında Ali olduğunun sırrına vakıf olmuşlardır. Hz. İmam Ali: “İlim bir noktadır, cahiller onu çoğaltmıştır,” demesi o kutsiyetin önemidir.”

Ama o sırra vakıf olmanın da bir bedeli olarak da canlarıyla ödemişlerdir. Çünkü, cahil onları anlayamamış, şeriatın katlidir deyip söyleyenleri ve bilenleri linç etmişlerdir. Nokta her şeyin başı ve sonudur. Çizgiler noktaların birleşiminden meydana gelmiştir. Yüce kitabımız Kur’an da “Evvel odur, âhir odur, zâhir odur, batın odur” diye buyurmasının sırrını düşünmek lazımdır. Hz. Mevlana, Besmele’ye “bişnev” sözüyle başlamışsa, Aleviler de bu sırra vakıf olduklarından dolayı dualarına “Bismişah” diye başlamalarının sırrı budur.

Bismişah dedim başladım işime
Hem şahımsın, hem dergâhımsın ya Ali.
Şah Hatayi

Kaynak: Ali Rıza Uğurlu 
(alıntı)

2 thoughts on “Bismi Şah ne demek

  1. Burada ki kasıt sanırım şefaat olacağını ummak. Fakat ” Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Ondan başka hiçbir dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Düşünmüyor musunuz?” (Secde, 32/4) önce Allahın rızasını kazanmak gerek.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir