Bismi Şah ne demek

Aleviler genel olarak bir gülbenk okumadan evvel Bismişah Allah Allah derler.  Buradaki bismişah nedir, bismişah ne demektir diye merak edenler oluyor.

Bismişah Şahın adı ile demek. Burada şahdan kasıt ise Hz. Alidir. Şimdi akıllara şu soru geliyor, neden allahın adı değil de Hz. Alinin adı?

Burada dikkat edilmesi gereken şudur. Okunan ayet değil, Gülbenktir. Osmanlının ilk kuruluşunda dahi yeniçeri ocaklarında bir iş başlamadan evvel gülbenkler okunur, ondan önce ise Bismişah denilirdi.

Gülbenk okuyan tüm pir ya da mürşidlerin manevi olarak ilk kapılarının Hz. Ali olduğu unutulmamalıdır. Bismişah ise, Şah’ın adıyla, O’nun hürmetine demektir.

Burada yapılan duanın ya da dileğin Hz. Alinin Hürmetine kabul edilmesi istenmeektedir dersek yanlış olmaz.

Aşağıda başka ve yakın bir görüş daha okuyabilirsiniz:

Bir görüşe göre Alevilikte gülbenk adı verilen dualara “Bismişah Allah Allah” denilerek başlanır. “Her şeyin kaynağı olan Allah’ın adıyla başlıyorum” demektir. 

Bir başka görüş ise aşağıdaki gibidir.

Besmelenin Şah’ın adıyla çekilmesi, Şahı Merdan Ali’nin; Allah’ın gizli sırrına, ilahi ilmine, kudretine erişmiş olması; Allah’ın bütün güzel sıfatlarının kendisinde belirmesi; Insanlara örnek Kamil-i Insan sıfatına sahip olması ve dolayısiyle de kendisine duyulan saygı, bağlılık ve kendisine verilen ikrardan ötürüdür. Yani Şah’ın yüzü suyu hürmetine dileklerte bulunmaktır.

Şahı Merdan Ali, “B” harfinin kutsallığını net olarak ortaya koymuştur. O zaman; “Bismilallahümme, Bişnev veya Bismişah” besmele yerine okunabilir. Kaynak: Seyyid Hakkı Dede.

Bir başka görüş de aşağıda alıntılanmıştır.
Neden Allah’ın adıyla değil de, B harfini esas alan bir kelime ile başlanmıştır? Hz. Mevlana’nın Mesnevisinde de aynı başlangıcı görürüz. Mesnevi de Allah’ın adıyla diye bir başlangıcın olmaması, Tanrı aşkıyla dolu olan ve ona aşık olan Mevlana Besmelenin kutsiyetini kavrayamamış mıdır? Besmelenin yerine “Bişnev” (İşit) sözüyle başlaması Mesnevi bilginleri araştırmış ve bulmuşlardır; “Bişnev” yani, işit sözü B harfi ile başlamaktadır, bu besmelenin yerini tutabilir. Çünkü, velilerin sözü sembollerledir. İlimde derinleşmiş olanlar o velilerin sırlarına vakıf olabilirler. Cahilin o sırrı anlaması veya ermesi mümkün değildir, zaten onların işi cahillerle değil kendini bulmuş olanlarladır. B İslam’ın mukaddes harflerindedir.

Hz. İmam Ali’nin: “Kur’an da ne varsa Fatiha da, Fatiha’da ne varsa Besmele’de, Besmele de ne varsa başında ki B harfindedir” buyurması buna delildir. Hz.İmam Ali, buna ilave olarak “B harfinde ne varsa altındaki noktadadır. Ben B altındaki noktayım.” Böylelikle B’deki kutsiyeti ifade etmiştir. Tasavvufçular ve batiniler de B’nin Muhammed, altındaki noktanında Ali olduğunun sırrına vakıf olmuşlardır. Hz. İmam Ali: “İlim bir noktadır, cahiller onu çoğaltmıştır,” demesi o kutsiyetin önemidir.”

Ama o sırra vakıf olmanın da bir bedeli olarak da canlarıyla ödemişlerdir. Çünkü, cahil onları anlayamamış, şeriatın katlidir deyip söyleyenleri ve bilenleri linç etmişlerdir. Nokta her şeyin başı ve sonudur. Çizgiler noktaların birleşiminden meydana gelmiştir. Yüce kitabımız Kur’an da “Evvel odur, âhir odur, zâhir odur, batın odur” diye buyurmasının sırrını düşünmek lazımdır. Hz. Mevlana, Besmele’ye “bişnev” sözüyle başlamışsa, Aleviler de bu sırra vakıf olduklarından dolayı dualarına “Bismişah” diye başlamalarının sırrı budur.

Bismişah dedim başladım işime
Hem şahımsın, hem dergâhımsın ya Ali.
Şah Hatayi

Kaynak: Ali Rıza Uğurlu 
(alıntı)

Paylaşalım

8 thoughts on “Bismi Şah ne demek

 1. Burada ki kasıt sanırım şefaat olacağını ummak. Fakat ” Gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları altı günde yaratan, sonra arşa istiva eden Allah’tır. Ondan başka hiçbir dostunuz ve şefaatçiniz yoktur. Düşünmüyor musunuz?” (Secde, 32/4) önce Allahın rızasını kazanmak gerek.

 2. Niye ozaman kuan ı kerimde bunlardan direk bahsedilmedi besmele vardır sadece besmele manasıda çok derindir bismillahirrahmanırrahim biz size kuran ı gönderdik apaçık akuyup anlıyasınız) diye apaçık işde kafamıza göre manaaa uydurmanın ne anlamı var bence

 3. Alevilik devasa bir mirastır. Bu mirasın itici tarafını hesaba katmadan her ayrıntısını körü körüne muhafaza etmek isteyenler, bunu da marifet sananlar var. Bunun bir örneği “Bismi Şah” sevimsizliğidir. Türkçe karşılığı “şahın adıyla” demektir. Burada şah için Hz Ali denmesi ayrı bir zulümdür; zira alevi kitle içine sinmese de şahı “Allah’ın binbir adı var, bir adı da şah” diyerek Allah’ın adı olarak kabul etmişken pişmiş aşa su katar gibi, duaya başlarken söylenen bismi şaha Hz Ali denmesindeki zulmün ne büyük olduğunu tahmin ediniz. Hz Ali bunu bilse kesin tiksinir. Hiç düşünmez misiniz? Bu bismi şah veya şah, Safeviler öncesi alevi-bektaşi ozanların şiirlerinde niye yok? Sonradan Aleviliğe çakıldığı bellidir. Şiirlerde pırılpırıl bir alevilik Yunus’la başlar. Alevilik şimdiye kadar hep aynı kalmadı. Defalarca değişime uğradı. Gelin bu şah konusunda da olumlu bir değişiklik yapalım ve bu gençleri tiksindiren yola bağlanmalarına engel olan bismi şah lafını kaldıralım. Ehlibeyt duaya besmeleyle başlar. Anlamını bilmiyeniniz yoktur. Türkçesi “Esirgeyip bağışlayan Allah’ın adıyla” demektir. Sünnilerden körü körüne farklı olmak için yanlışa sapmayalım. Ölmeden Aleviliğe biz hizmetimiz olsun!

 4. Şahı Merdan Ali’nin; “Allah’ın gizli sırrına, ilahi ilmine, kudretine erişmiş olması; Allah’ın bütün güzel sıfatlarının kendisinde belirmesi” diye yapılan açıklama gerçekten alevi olan herkesin inandığı bişey mi..? Yoksa buna karşı çıkan aynı fikirde olmayan alevilerde var mı..? Var ise şayet onlarda, bu yukarıda ki metne inanlar tarafından herhangi bir baskıya yada dışlamaya maruz kalıyorlar mı acaba, bunu merak ediyorum…

  “Insanlara örnek Kamil-i Insan sıfatına sahip olması ve dolayısiyle de kendisine duyulan saygı, bağlılık ve kendisine verilen ikrardan ötürüdür.” Alevilerin Hz. Ali’yi, insanı kamil olarak görmeleri çok güzel ama bunun böyle olduğunı yukarda ki metne istinaden mi düşünüyorlardır bunu da çok merak ediyorum…

 5. Şah Olma Özelliğine En Uzak Kişi Hz Ali’dir
  Şah Fars ve Afgan hükümdarlarının unvanı olup kral anlamına gelmektedir. Bu dikkate alındığında Hz Alinin özellikleri ne şah ne de padişahlıkla uzlaşır. Hz Ali ‘nin Şahların tek ortak tarafı en üst yöneticilik yapmış olmalarıdır. Aşağıdaki karşılaştırma şahların genel özellikleri ile Ali’nin son beş yılındaki halifeliğindeki özellikleri karşılaştırılmıştır.
  1. Şah zengindir; ülkenin mutlak sahibidir; Ali ise emanetçidir, kendi maaşını, bir askerin aldığı maaş kadar yapmıştır.
  2. Şah lüks içinde yaşar; Ali ise zühd içinde yaşar.
  3. Şahın hayat standartı ülkesindekilerin en yükseğidir. Ali’ ise kendi hayat standartını yönetimindeki fakirlerin hayat standartına eşitlemiştir.
  4. Şah ihtişam içinde yaşar; Hz Ali ise tevazu içinde yaşar.
  5. Şahın hayatında sefahat yer alır; Hz Ali ise takvalı yaşar.
  6. Şah’ın tacı tahtı, elbisesi altın, gümüş vb. mücevherlerle süslüdür; Ali ise yamalıklı elbise giyer.
  7. Şah kendisinin lütuf ve ihsan sahibi imajı veya anlayışı için verir; Ali ise Allah’ın hakkı anlayışı ile verir (infak eder).
  8. Şahın yönetici yaptıkları hemen zenginleşiverir. Ali ise yöneticilerini sıkı takip altına alır. Mal ve mülklerinin hesabını sorar.
  9. Şahların mahkemede yargılandığı görülmez; Ali ise mahkemede kendini yargılatmıştır.
  10. Şahlar yargıçlarından çok daha gelir sahibidir; Ali ise kadının (yargıcın) maaşını kendi/halife maaşından fazla yapmıştır.
  11. Şah ölünce değeri kaçar; Ali ölünce değeri ortaya çıkar.
  12. Şah ölünce hatırlanmaz; onun önünde eğilenler yenisinin önünde eğilirler. Ali ise öldükten sonra daha çok hatırlanır.
  13. Tüm şahlar fanidir; Ali ise verdiği ışık nedeniyle ölümsüzdür.

  Şahlık kimlere yakışır?
  Şahlığın yakıştığı yöneticiler en başta Emevi hükümdarlarıdır. Şahtaki bütün özellikler, ikisi hariç tüm Emevi hükümdarlarında vardır.
  Aşk ile
  Cemalettin Uyan

  1. Değerli can daha safeviler yok ieken, yeniçeri askerlerinin kılıç kuşanma törenlerinde, hatta bazı padişahlara kılıç kuşanmalarında da BİSMİ ŞAH ALLAH ALLAH diye nidaları var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir