Kategori: KAVRAMLAR

Alevilikte Musahiplik Erkânı ve Bu Erkânın Uygulamasındaki Yaş İle İlgili Genel Değerlendirmeler

ÖZ Aleviliğin en önemli erkânlarından biri olarak görülen musahiplik erkânı, sıhriyet (kan bağı) ilişkisine dayanmayan ve tamamen gönül bağıyla kurulan…

Devam Alevilikte Musahiplik Erkânı ve Bu Erkânın Uygulamasındaki Yaş İle İlgili Genel Değerlendirmeler

AHİLİK VE AHİLİĞİN ALEVİ/BEKTAŞİLİKLE İLİŞKİSİ

Eline, beline, diline sahip olmak, nefsini yenmek, alçakgönüllü olmak, kendini beğenmişlikten kaçınmak, hoşgörülü davranmak, şefkatli olmak, başkalarını kendisine tercih etmek,…

Devam AHİLİK VE AHİLİĞİN ALEVİ/BEKTAŞİLİKLE İLİŞKİSİ

Hz. Ali’nin Bütün Lakapları

Ahu’r-Resul : Peygamberin kardeşiBab’ul Medine : İlim Şehrinin Kapısıed-Dai : Davetçiel-Faruk: Hak ile batılı birbirinden ayıranel-Hadi : Yol Göstericiel-Mürteza : Beğenilmiş, razı olunmuşel-Vasi : Vasiyet edilenEmir’ul-Berere : Salihlerin…

Devam Hz. Ali’nin Bütün Lakapları

Ervah-ı Ezel Ne Demektir?

Ozanlarımızın Deyişlerinde, nefeslerinde sıkça rastladığımız bir kavram olan Ervah, ya da Ervah-ı Ezel nedir konusunda kısa bilgi vereceğiz. Ervah, Ruh…

Devam Ervah-ı Ezel Ne Demektir?

Hz. Ali’ye Göre Vahded-i Vücud

1813 yılında Mısır’ın “Mahalletü’l‐kübrâ” adlı kasabasında dünyaya gelen Seyyid Muhammed Nûr, ŞERH-İ KELÂM-I İMAM ALİ adlı eserinde Hz. Ali’nin Varlığın…

Devam Hz. Ali’ye Göre Vahded-i Vücud

Zahir ve Batın Ne demek

“Zâhir” dediğimiz şey nedir? Gözümüzle gördüğümüz ve tanımladığımız, mana verebildiğimiz her şey, “zâhir” kelimesi kapsamına giriyor. “Bâtın” ise, bu göz ve kulakla, beş duyuyla…

Devam Zahir ve Batın Ne demek