Kategori: Diploma Tezleri

Mürşid Dede Garkın Kimdir?

Hüseyin DEDEKARGINOGLU* Dede Garkın Ocağı Dedesi Dede Garkın denilince akla iki ayrı kimlik gelir: Bunlardan birisi Kargın boyunun beyi olan…

Devam Mürşid Dede Garkın Kimdir?

İstanbul’daki Bektaşi Tekkeleri Üzerine Bir İnceleme

Bu makale İstanbul’daki Bektaşi tekkelerini şehrin fethinden tekkelerin 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla birlikte kapatılması/dönüştürülmesi/daha sıkı denetim altına alınmasına kadar ki…

Devam İstanbul’daki Bektaşi Tekkeleri Üzerine Bir İnceleme

Dersim Yöresindeki Ocakların Kızılbaş/Alevi ve Bektaşi Geleneğiyle İlişkisi

Kızılbaş/Alevi inancı ve Bektaşi tarikatı ile olan münasebeti henüz gereğince irdelenmemiştir. Böylesine bir gereklilik, her şeyden önce yöre inancının önemli…

Devam Dersim Yöresindeki Ocakların Kızılbaş/Alevi ve Bektaşi Geleneğiyle İlişkisi

Ordu Yöresinde Alevilik Araştırması

Bu yazıda ordu bölgesinde yaşayan Alevi toplumunun sosyal ve inançsal durumu üzerine oldukça detaylı bir diploma tezi okuyacaksınız.   Bu…

Devam Ordu Yöresinde Alevilik Araştırması

BUYRUK UND AL JAFR DAS ESOTERISCHE WISSEN ALIS

Buyruk ve İmam Cafer Hz. Ali’nin Ezoterik Bilgisi Buyruk and Imam Cafer Ali’s Esoteric KnowledgeLevent METE*Die inneralevitischen Diskussionen zum Alevitum…

Devam BUYRUK UND AL JAFR DAS ESOTERISCHE WISSEN ALIS

Giresun Yöresinde Bir Alevi-Bektaşi Çepni Yerleşimi Zırhan Mahallesi

Hacı Bektaş Veli ve erenlerin Anadolu topraklarında gerçekleştirdiği güzellikler yüzyılları aşıp günümüze ulaştı. Hacı Bektaş Veli ile Anadolu insanı “eline…

Devam Giresun Yöresinde Bir Alevi-Bektaşi Çepni Yerleşimi Zırhan Mahallesi