Kategori: Diploma Tezleri

Fuat KÖPRÜLÜ’ye Göre Anadolu Aleviliği

Bektaşilik, Türkiye‟nin 1990 sonrası yıllarına damgasını vuran tartışmalı konuların başında gelmektedir. 1980‟li yıllarda Türkiye‟de ortaya çıkan kısmi özgürlüklere paralel olarak,…

Devam Fuat KÖPRÜLÜ’ye Göre Anadolu Aleviliği

Semâ’dan Semah’a Bir Sonsuz Devir

Yrd. Doç. Dr. Cenk GÜRAY- Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ve Güzel Sanatlar Fakültesi-   Müzik binlerce yıldır, insanın doğayı…

Devam Semâ’dan Semah’a Bir Sonsuz Devir

Sultan Gözükızıl Ocağı ve Karapaça Cemi

Alevi Bilgileri web sitesi ekibi olarak, Alevilikle ilgili bilimsel makaleler ve diploma tezleri yayınlamaya devam ediyoruz. Aşağıdaki yazıda Sultan Gözükızıl…

Devam Sultan Gözükızıl Ocağı ve Karapaça Cemi

İstanbul’daki Bektaşi Tekkeleri Üzerine Bir İnceleme

Bu makale İstanbul’daki Bektaşi tekkelerini şehrin fethinden tekkelerin 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla birlikte kapatılması/dönüştürülmesi/daha sıkı denetim altına alınmasına kadar ki…

Devam İstanbul’daki Bektaşi Tekkeleri Üzerine Bir İnceleme

Dersim Yöresindeki Ocakların Kızılbaş/Alevi ve Bektaşi Geleneğiyle İlişkisi

Kızılbaş/Alevi inancı ve Bektaşi tarikatı ile olan münasebeti henüz gereğince irdelenmemiştir. Böylesine bir gereklilik, her şeyden önce yöre inancının önemli…

Devam Dersim Yöresindeki Ocakların Kızılbaş/Alevi ve Bektaşi Geleneğiyle İlişkisi

Ordu Yöresinde Alevilik Araştırması

Bu yazıda ordu bölgesinde yaşayan Alevi toplumunun sosyal ve inançsal durumu üzerine oldukça detaylı bir diploma tezi okuyacaksınız.   Bu…

Devam Ordu Yöresinde Alevilik Araştırması

BUYRUK UND AL JAFR DAS ESOTERISCHE WISSEN ALIS

Buyruk ve İmam Cafer Hz. Ali’nin Ezoterik Bilgisi Buyruk and Imam Cafer Ali’s Esoteric KnowledgeLevent METE*Die inneralevitischen Diskussionen zum Alevitum…

Devam BUYRUK UND AL JAFR DAS ESOTERISCHE WISSEN ALIS

Giresun Yöresinde Bir Alevi-Bektaşi Çepni Yerleşimi Zırhan Mahallesi

Hacı Bektaş Veli ve erenlerin Anadolu topraklarında gerçekleştirdiği güzellikler yüzyılları aşıp günümüze ulaştı. Hacı Bektaş Veli ile Anadolu insanı “eline…

Devam Giresun Yöresinde Bir Alevi-Bektaşi Çepni Yerleşimi Zırhan Mahallesi