Kategori: ÖNEMLİ KİTAPLAR

Batıni-Alevi Tasavvuf ve Tekke Edebiyatı

Devam Batıni-Alevi Tasavvuf ve Tekke Edebiyatı

Hz. Ali’ye Göre Vahded-i Vücud

1813 yılında Mısır’ın “Mahalletü’l‐kübrâ” adlı kasabasında dünyaya gelen Seyyid Muhammed Nûr, ŞERH-İ KELÂM-I İMAM ALİ adlı eserinde Hz. Ali’nin Varlığın…

Devam Hz. Ali’ye Göre Vahded-i Vücud

Geleneksel Alevilik

 Altı yüzden fazla köy  – Dört yüzden fazla dede, ana, aşık, kamber, talip – 40.000 km. den fazla yol –…

Devam Geleneksel Alevilik

Devr-i Daim

Üsküdarlı Seyyid Mustafa Hâşim Baba’nın, Vâridât‘ının yanı sıra dokuz mektubunu da içeren bu çalışmada, Hâşim Baba ve yolu hakkında bugüne kadar…

Devam Devr-i Daim

Hakikatlere Giriş

Kâinatı bir kitap ve her zerreyi bu kitabın bir âyeti olarak gören kâmil insanlardan bazıları; Kur’ân âyetlerini meydana getiren harflerin…

Devam Hakikatlere Giriş

Fakrnâme

Nefesleri ve yazıları ile Hakk Muhammed Ali aşkını dile getiren Vîrânî Abdal, tasavvuf tarihimizin önemli simalarından biridir. Tek mensur eseri…

Devam Fakrnâme