Kategori: ÖNEMLİ KİTAPLAR

Batıni-Alevi Tasavvuf ve Tekke Edebiyatı

Devam Batıni-Alevi Tasavvuf ve Tekke Edebiyatı

Hz. Ali’ye Göre Vahded-i Vücud

1813 yılında Mısır’ın “Mahalletü’l‐kübrâ” adlı kasabasında dünyaya gelen Seyyid Muhammed Nûr, ŞERH-İ KELÂM-I İMAM ALİ adlı eserinde Hz. Ali’nin Varlığın…

Devam Hz. Ali’ye Göre Vahded-i Vücud

Geleneksel Alevilik

 Altı yüzden fazla köy  – Dört yüzden fazla dede, ana, aşık, kamber, talip – 40.000 km. den fazla yol –…

Devam Geleneksel Alevilik

Devr-i Daim

Üsküdarlı Seyyid Mustafa Hâşim Baba’nın, Vâridât‘ının yanı sıra dokuz mektubunu da içeren bu çalışmada, Hâşim Baba ve yolu hakkında bugüne kadar…

Devam Devr-i Daim

Hakikatlere Giriş

Kâinatı bir kitap ve her zerreyi bu kitabın bir âyeti olarak gören kâmil insanlardan bazıları; Kur’ân âyetlerini meydana getiren harflerin…

Devam Hakikatlere Giriş

Fakrnâme

Nefesleri ve yazıları ile Hakk Muhammed Ali aşkını dile getiren Vîrânî Abdal, tasavvuf tarihimizin önemli simalarından biridir. Tek mensur eseri…

Devam Fakrnâme

Nehc-ül Belaga

Nehc-ül Belaga Nedir? Bu kitap, Seyyid Razi tarafından kaleme alınmış olup, Hz. Ali’nin çeşitli yerlerde yaptığı konuşma ve mekuplarından oluşuyor….

Devam Nehc-ül Belaga

Makalat-ı Hace Bektaş Veli

Makalat nedir, Makalat ne demek? Makalat kelime anlamı olarak ‘Makaleler’ demektir. Bektaş Velinin sohbetlerinde, derslerinde muhabbet ehli insanlara anlattığı konuları…

Devam Makalat-ı Hace Bektaş Veli