Kategori: Veli SALTIK

Ali’siz Alevilik Olur mu?

“Alevilik” sözcüğü, İbnul Esir’in aşağıda anlatacağım iddiasına göre ilk kez Hicri  864 yılında kullanılmaya başladı. Bundan önce bu inanca mensup…

Devam Ali’siz Alevilik Olur mu?