Ene’l-Hakk Ne Demek

Enel Hakk Manası

Arapça Ene-l Hakk “Ben Hakk’ım”, “Hak’tan ayrı değilim.” demektir. Hakk gerçek ve doğru anlamlarına geldiği gibi aynı zamanda İslamda Allah’ın isimlerinden biridir ve bu söz kişinin Tanrı ile birleşip-bütünleştiği, veya kişinin varlığının Tanrının varlığı içerisinde eriyip yok olduğu, diğer bir ifade ile Tanrı’nın varlığının kişinin vücudunda yüz bulması anlamlarını da ifade etmektedir.

Bu düşünce Tevhid yani birlik akidesine aykırı bulunarak ilk söyleyen kişi olan Hallac-ı Mansur’un idam edilmesine neden olmuştur.

Paylaşalım