Ervah-ı Ezel Ne Demektir?

Ozanlarımızın Deyişlerinde, nefeslerinde sıkça rastladığımız bir kavram olan Ervah, ya da Ervah-ı Ezel nedir konusunda kısa bilgi vereceğiz.

Ervah, Ruh ya da Ruhlar demektir. Ezel ise geçmiş, ancak buradaki geçmişten kasıt, en önce, ilk manasındadır. Ervah-ı Ezel ise cisimler yaratılmadan önce yani ezelde sadece ruhlar var iken manası taşıyor.

Deyişlerimizde

‘Ervah-ı Ezelde levi kalemde

Bu Benim bahtımı kara yazmışlar…

Ya da Aşık Dertli’nin

Ervah-ı Ezelde evvelki safta,

Elest Hitabında canım ben beli dedim…

Gibi sözler geçmektedir.

Konuyu kısaca özetlersek, yaratıcı kudret cisimleri yaratmadan önce kendi varından, ilminden, diğer tüm yaratılmışların ruhlarını/enerjilerini yaratmıştır. Bu ruhlar ölümsüzdürler. Her ruh kendine yazılan cisme kavuşarak geçici bir süre ona yapışmıştır.

Paylaşalım