Giresun Yöresinde Bir Alevi-Bektaşi Çepni Yerleşimi Zırhan Mahallesi

Hacı Bektaş Veli ve erenlerin Anadolu topraklarında gerçekleştirdiği güzellikler yüzyılları aşıp günümüze ulaştı. Hacı Bektaş Veli ile Anadolu insanı “eline beline diline sahip ol” telkinini yaşamının temel ilkesi haline getirdi. Erenlerin hitabı Anadolu’yu aşıp tüm insanlığa ulaştı: Herşey insanla vardı.

İnsan dünyanın var olma sebebiydi. Dünyanın merkezi insandı. O sebeple insan, erenlerin kamillik olarak tarif ettiği halin anlamını bulduğu özneydi. “Ara bul” sözü insanın tamamlanması için Hacı Bektaş Veli’nin tavsiye ettiği bir metod idi. Hacı Bektaş Veli, dervişlerine ve insanlığa dönük olarak dillendirdiklerini, daha güzel bir dünya, daha iyi bir yaşam, daha doğru ve başarılı bir insan modeli için tasarlamıştı. Tüm bu yönleri ile Hacı Bektaş Veli, insana kendisini tanıması için bir rehber olmuştu.

Kaynak: Alevi Araştırmaları Dergisi: 

Makalenin devamı için tıklayınız.

Paylaşalım