Görgü (İkrar) cemi

musahiplik cemi nedir

Bu ceme herkes katılamaz,  Bütün kötülüklerden arınmış, ikrarına bağlı ve Muhammed Ali birliğine inanan evli canlar katılır. Bu ikrar musahiplik ikrarıdır, erkanıdır. Bir ocağın piri tarafından ve o Pire bağlı olan taliplerin katılımı ile yapılır.

Yola girmiş olan ve yolu yürütmeyi isteyen ocak taliplerinin belli şartları yerine getirmesi gerekir. Bu şartların yerine getirilip getirilmediğinin denetimi musahipler arasında yapılır. Bu nedenle musahiplik zorunludur.

Her yıl Ocak pirleri talipleri ile bir araya gelerek geçen bir yıl içinde olup bitenleri gözden geçirir eksiği, hatası olan varsa uyarılır, görgüleri görülür, yeni musahip adayları varsa meydana gelirler, ikrarları yapılır.

Görgü Cemi neyi hedefler

Ham olan insanı kendi içinde olgunlaştırmayı hedefler, “İnsan-ı kâmil” olmaya yolunda yoğun çaba ve çalışma içine girer. Musahip ( kardeş) olan aieleri birbirleri ile kaynaştırıp dayanışma, birlik ve beraberlik ruhunu sağlayan bir misyona sahiptir.

Musahiplik geri dönüşü olmayan bir  akittir.  İki evli çift arasında olur. Bu anlaşmaya göre, musahip, yani kardeş olan aileler yol kardeşi ilan edilirler. Bundan böyle Ömürleri boyunca ekonomik ve sosyal açıdan, her türlü zorlukta birbirlerine destek olur ve dayanışma içinde bulunurlar, her şeylerini paylaşırlar. Daha da önemlisi; musahiplik bağı Tanrı ile manevi bir bağ olarak algılanır ve öyle görülür, kan kardeşliğinden daha ileri derecede bir birliktelik sayılır. Musahiplik bir cem töreninde pirin huzurunda gerçekleşir.

Musahip olacak çiftler özel bir törenle cemde bulunanların huzurunda birbirlerine ikrar, yani  söz verirler. Bu törenler yörelere göre küçük ayrıntılarda farklılıklar gösterebilir. Alevi inancında belirli bir yaşa gelmiş olanların biriyle musahip olması kuralı olmasına rağmen, günümüzde ülkelere ve şehirlere göç ve büyük şehirlere yerleşim gibi nedenlerle bireysellik ön plana çıkmış, bu kural kaybolmaya yüz tutmuştur. Yaşlı Aleviler eskiden yalnızca gerçek inanç sahibi kimselerin musahip tuttuklarını, cemlere yalnızca musahibi olanların girebildiklerini anlatırlar. Günümüzde bu kurala genellikle uyulmamaktadır.

 

Paylaşalım