Haydar-ı Kerrar Ne Demek

Haydar-ı Kerrar Hz. Alinin en önemli vasıflarından biridir.

Kelime manası olarak ‘Tekrar Eden, tekrarlayan’ manasına gelir.
Konuyu biraz daha genişletelim. Zulmün karşısında, haksızlığın karşısında, sürekli, geri adım atmadan, tekrar tekrar haklının yanında durmanın adıdır Kerrar. Hz. Ali tüm zamanlarda geri adım atmadan masum ve mazlumların yanında olmuş, kerelerce, yani defalarca haksızlıkla savaşmış olmasından dolayı ‘Haydar-ı Kerrar’ lakabını almıştır.

Haydar ise üstün, cesur, yiğit, korkusuz manalarına da gelir. Bütünlük içinde bakarsak Kerrar vasfının en üstünü gibi anlaşılabilir.

Haydar-ı Kerrar sıfatı da bir sıfat olarak Hz Ali’ye, Hz Muhammed tarafından verilmiştir. Kaynaklara göre Hz Muhammed Hayber Kalesinin fethinin son günü beyaz sancağı Hz Ali’ye vermiş ona bir zırh giydirmiş ve  “”Allah, sana fetih nasip edinceye kadar savaş. Sakın arkana dönme.” Diye emretmiştir. Hz Ali bu sözün üzerine Hayber Kalesinin fethini gerçekleştirmiştir.   Daha önce sancağı alarak kaleyi fethe giden ancak fethedemeden geri dönenler çok olduğu için bu fetihten sonra Hz Ali’ye  “ Haydar-ı Kerrar ” denmiştir.

Paylaşalım