Hz. Ali’nin Hasta yatağında iken Suriye’ye Götürdüğü Adalet

Yüksel MERİÇ

Suriye nüfüsu yaklaşık 100 bin kişidir. Tamamı Pers İmparatorluğunun elinde köle olarak çalıştırılmaktadır.

Perslerden once ise yine köledirler ve Roma imparatorluğunun elindedirler. Bu durum 700 yıldan beri süregelmektedir. Gelen her ordu burayı yağmalamış zulüm yapmıştır.

Halife Ömer zamanında Suriyeye bir sefer düzenlenir ve savaş sonrası Perslerden alınır.

Bu durum  ordu komutanı Ubeyde El- Cevvah tarafından zamanın Halifesi Ömere bir mektupla iletilerek; şu anda 100 bin tane esirimiz var bunları ne yapalım diye görüş istenir.

Halife Ömer Hilafet şürasını toplar ve orada görüşler almaya başlar.

Kimisi,’ bunları Çin ve Hindistana götürerek köle pazarlarında satalım’ der.

Bir başkası, ‘Güçlü kuvvetli olanları köle olarak alalım kadınları bölüşelim gerisini öldürelim’ der.

Ve diğer bazı şüra üyeleri de yaklaşık olarak aynı şeyleri söyleyince Ömer’in kafası karışır ve Hz. ALİ’ye danışmaya karar verir.

Hz. Ali o sıra hastadır ve evinde dinlenmektedir.
Eve gelir ve durumu anlatır. Hz. Ali Tarihe geçecek, eşi benzeri olmayan bir konuşma yapar:

Bizler islamı ortaya artarken (Rakku-l Akabe) KÖLELERE ÖZGÜRLÜK demedik mi?  İslam Barış, Kardeşliktir demedik mi? O halde neden ülkeleri ve insanları köleleştireceğiz! der ve Kurandan bir ayeti de hatırlatır. ‘Siz de öncekilerin yaptığı gibi mi yapacaksınız’ Ayrıca Muhammed Suresindeki Ayete işaret eder: Esirleri Köleleştirmeyin, Fidye karşığı ya da fidyesiz serbest bırakın.

Fidye genelde küçük para, ya da 10 kişiye okuma öğretme karşılığında serbest kalma vb. gibi şeylerdi.

Halife Ömer Peki ne yapalım, görüşün nedir dediğinde Hz Ali, Derhal Suriyedeki komutana bir mektup yazı, söyleyin ki, Onlar bizim artık kardeşlerimizdir.

Artık Adalet geldi, Kölelik bitti artık. 700 yıllık zulüm bitti artık.

Hepimiz Allahın Özgür Kardeşleriyiz.

Onları serbest bırakın, evlerine dönerek, eksinler, biçsinler, geçimlerini sağlasınlar.

Bu mektup 100 bin köleye okunduğunda Suriye O gün İslamı Kabul etti.

Kaynak: Filibeli Ahmet Hilmi. İslam Tarihi Kitabı

Paylaşalım