İmam Hüseyin Kimdir

İmam Hüseyinin Yaşamı

İmam Hüseyin, milâdî takvime göre, 625 (626) Medine’de dünyaya gelmiştir. 10 ekim 680’de Kerbelâ’da yezid ordusu tarafından şehit edilmiştir. İmam Hüseyin, İslâm peygamberi Hz. Muhammed’in de torunudur. Birinci imam Hz. Ali’nin oğlu ve aynı zamanda üçüncü imamdır. Babası Hz. Ali’nin halifeliği ve ondan önceki dönemlerde de İmam Hüseyin sürekli olarak hak hukuk ve adalalet analayışı içinde kendi çevresini irşad etmiş, aydınlatmış, zalimlere ve onların zulmüne karşı halkını bir arada iri ve diri tutmaya gayret göstermiştir.

Babası Hz. Alinin bir ok, ya da kılıç darbesi ile şehit edilmesinin ardından Ehli Beyt ailesine karşı zulüm artmış, can güvenlikleri tehlikeye düşmüştü. Ağabeyleri İmam Hasan’ın bu durumu atlatabilmek için Muaviye ile hilafet karşılığında zulme son vermeleri konusunda anlaşmaya varmış, ancak Muaviye sonra bu anlaşmaya uymamıştır. İmam Hasan zehirlenerek şehit edilmiştir.

İmam Hüseyinin ve Kerbela

Bu olaydan sonra muaviye bir süre iktidarda kalmış sonra ölmüş ve onun yerine oğlu Yezidi bırakmıştır. Bu hal halk tarafından çok benimsenmedi. Küfeliler İmam Hüseyin’e mektuplar göndererek, Küfe’ye davet ettiler. İşte bu yolculuk sırasında kerbela denilen yerde önleri kesilerek, 72 yol arkadaşı ile birlikte orada susuz bırakılarak, kimileri de kılıç ve ok darbeleriyle şehit edildiler.

Bu olay halk tarafından büyük şaşkınlık ve üzüntüye neden olsa da, halkın korku ve yıldırma altında olmasından dolayı yezid bir süre daha iktidarını sürdürmüştür.

 

Paylaşalım