İrşad-Eğitim Cemi

İrşad-eğitme cemi nedir?

Bu cem erkanı eğitim ve öğretim açısından önemlidir. Bu ceme her alevi katılabilir. Ancak bir ocağa talip olması gerekir. Taliplere yolun erkanların nasıl yürütüleceği hakkında bilgiler verilir. Cemi yürüten Pir,  taliplerini bilgilendirir, aydınlatır, yol gösterir. Her cemde olduğu gibi yine Rızalık alır, lokma verilir, semah dönülür, küsler varsa barıştırır.

alevilikte cem çeşitleri

Alevilik inancında çeşitli cem erkanları vardır.  Bunlarla ilgili geçmiş bilgiyi bu web sitesinde bulacaksınız. Yüzün üzerinde cem çeşidi olduğu bilinmektedir. Yöresel farklılıklar gösterse de hedef ve anlamı arasında hiç bir fark yoktur.

cemevi nedir

Cemevi alevilerin cem ibadetlerinin de yürütüldüğü kapalı mekanlardır. Eskiden köylerde pirin evinde cem yürütülürdü. Pirin evi uygun değilse köyün en geniş salonlarının birinde cem ibadeti yapılırdı.

cem nedir kısaca

Cem alevilerin toplu olarak yaptıkları bir ritüeldir. Tanrıya yalvarma, af dileme, katılan diğer insanlar ile razılık ve rızalık alma olayıdır. Genelikle günümüzde Birlik cemi adı verilen ve büyük kentlere göç eden alevilerin katılımıyla yapılmaktadır. Cem töreni nedir diye sorarsanız cem ile cem töreni aynı şeydir. Toplanmak demektir.

Kelime manası olarak cem, Arapça kökenli bir kelime olup toplanma, birikme, bir araya gelme manasına gelmektedir.

Cemin Amacı Nedir

Cem ibadeti; ham olan kişiyi insan-i kamil olma yolunda tek tek bireylerin manevi yönden arınarak ve eşitlenerek toplumun olgunlaşmasına katkı yapmasını hedefler. Hacı Bektaş Veli bu konuda „cenneti kazanmak için yapılan ibadet geçerli olmaz.“ demiştir. Bu söz Dört Kapı ile doğrudan ilişkili bir sözdür. Buna göre; kişi kendisi için bir şey isterse henüz Şeriat kapısındadır demektir. Halbuki ceme katılanlar tarikat ve marifet kapılarına geldiklerini düşünürler. Bu kapılar da ise senin ya da benim diye bir şey yoktur. Bizim vardır.

Paylaşalım