İstanbul’daki Bektaşi Tekkeleri Üzerine Bir İnceleme

Bu makale İstanbul’daki Bektaşi tekkelerini şehrin fethinden tekkelerin 1826’da Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasıyla birlikte kapatılması/dönüştürülmesi/daha sıkı denetim altına alınmasına kadar ki süre zarfında incelemiştir. Çalışmanın amacı İstanbul’un Bektaşi tekkelerinin tarihini Bektaşiliğin ve Yeniçeri Ocağı’nın kurumsallaşma süreçleri ekseninde değerlendirip bu tarihin bağlamsal bir analizini yapmaktır.

Akdeniz Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Gülay YILMAZ’ın çalışmasıdır.

Yazının Devamı İçin Buraya Tıklayınız

Paylaşalım