Kurban Nedir

Kurban, kelime anlamı açısından bakılırsa ‘Yakınlaşmak’ demek. Bir vesile ile, bir hediye, bir iyi söz, bir yardım vb ile bir insana ya da Hakka yakınlaşmak manasına da gelir.

Bir hayvan kesip yoksullara yedirmek, doyurmak da kurbandır. Burada hem Hakka, hem de insanlara yakınlaşmış oluyoruz.

Eskiden tapınaklara gidildiğinde kurban götürülür, teslim edilir, orada gerektiğinde kesilir ve tapınağa gelenlere yedirilirdi. Kurban kavramı çok eski yıllardan beri var olagelmiştir.

Kurban Hakkında*

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah’ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur. Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil’in (a.s.) Cenâb-ı Hakk’ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur. Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür. Zengine malını Allah’ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır. Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah’a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

  • Kaynak: http://www.islamveihsan.com
Paylaşalım