MUHARREM ORUCU-ONİKİ İMAMLAR ORUCU

Turabi ADA

Muharrem oruçları on gün olmasına on gündür de, Alevi literatürüne Oniki gün olarak girmiştir. Muharrem ayının ilk on günü oruç tutmak Kur’an’ın oruç farizesi gereğidir.

Ancak,  Peygamberin “ehlibeytim” dediği, Hz. Ali ile Hz. Fatma’nın oğlu ve peygamberin Torunu Hz. Hüseyin aile efradı ile birlikte aç susuz bırakıldıktan sonra 72 sahabesi ile birlikte Hicri 10 Muharrem günü şehit edildiğinden Muharrem oruçları Matem oruçları olarak tutuldu. Ve daha sonra 12 imamlara Hürmeten Oniki İmamlar orucu olarak Oniki gün tutuldu ve bu şekilde literatüre girdi.

Kerbela katliamından İmam Zeynel’in sağ kurtulması, kurban kesilerek sevinçle karşılanmıştır.

Aşure/Aşura pişirilip dağıtılması Nuh peygamberden kalma bir gelenektir.. Rivayetlere göre Nuh tufanı; Muharremin 10’oncu günü kara görününce, sona ermiş ve Gemide kalan erzak karıştırılarak pişirilen aş sevinçle dağıtılır, fakat biz Alevilerin aynı zamanda matemi olduğundan sevinç kısmını yaşayamıyoruz.

 

Paylaşalım