Neden Bu Site

Değerli Can;

Ağustos ayının başlarında www.alevibilgileri.com adında web sitemiz yayın hayatına başlamış bulunuyor. Kısa süreye rağmen sevindirici bir okuyucu sayısına ulaşmasını önemli bir iş tutulduğunun habercisi olarak değerlendirdik.

Durum Değerlendirmesi:

Günümüzde teknolojinin bilgi çağı ile eşzamanlı gelişmesi dolayısıyla teknoloji aracılığı ile bilgiye ulaşma kolaylığı ister istemez nüfusun % 73 ünün hayatında yer etmeye başladı.

Toplumsal inanç grupları da kentleşmenin getirdiği dezavantajlar neticesinde ‘bir araya gelerek’ inancını öğrenme, öğretme gibi konularda hızlı ve disiplinli olamadı.

Sonuç olarak; yapılan istatistiki bilgiler de gösteriyor ki, özellikle genç kesim herhangi bir konuda bilgi arayışına girdiğinde elinin altında bulunan interneti tercih ediyor.

Alevilik günümüzde Pir’lerimiz  tarafından kısıtlı zamanlarda ve kısıtlı mekanlarda anlatılmaya çalışılmakta, dolayısıyla toplumumuzun bilgi ihtiyacı yeterince karşılanamamaktadır. 

Hedef Nedir?:

  1. Web sitemiz Alevilik Bilgilerini doğru kaynaklardan yazılı ve sözlü olarak alarak, açık kısa ve öz, anlaşılır bir şekilde, derli toplu yayınlamayı düşünüyor.
  2. Ülkemizin ve dünyamızın çeşitli yerlerine dağılmış ve inancını yaşamak ve yaşatmak isteyen inanç gruplarının bilgilerini, etkinliklerini, duyurularını paylaşmak, Kurumlarımız arasında iletişim ağını kurmak, dayanışmaya vesile olmak, buluşturmak vb. gibi görev üstleniyor.

Bu nedenle;

  • Bulunduğunuz yaşam alanındaki haberlerinizi, duyurularınızı, gelişmeleri bize yazarsanız web sitemizde sizlere aracı oluruz.
  • İnancımıza dair Hayatta olan yaşlı Pirlerimizin ses ve görüntülerini bizlere iletebilirsiniz.
  • Kurum ya da cem evlerinizin iletişim bilgilerini bize gönderebilirsiniz.

 

Haberleşme:

info@alevibilgileri.com

Site:

www.alevibilgileri.com

*Manevi Destekleriniz  sitemizin uzun ve daha disiplinli yürümesini sağlayacaktır.

Paylaşalım