Nusayrilik Nedir

Nusayrilik Nedir

Nusayriler Ülkemizde daha çok Hatay ve civarında yaşayan Arap Alevilerine verilen addır. Nusayrilik‘in kurucusu Ebû Şuayb Muhammed b. Nusayr en-Nemîrî’dir, Nusayrilik ismi buradan gelmektedir.

Çoğunlukla Suriye ülkesinde yaşayan  Nusayriler, Karmatilerin 903 yılında Suriye’yi ele geçirmesi üzerine, bir çoğu Suriye’de kalırken bir diğer kesim  ise, Antakya taraflarıne gittiler. Özellikle Nusayrilik Hamdanilerin Suriye’ye egemen bir güç olmasıyla bu dönemde büyük bir güç kazanmışlardır.  Hamdani emirleri daha sonra bu mezhebe girmiş ve nusayriliğin yaygınlasması için çok çaba harcamışlardır.

Nusayrilik inanç esasları

Nusayriler Hz. Ali ve Ailesine, Hz. Muhammed’in vefatının sonrasında Halifeliğin verilmeyerek haksızlık yaptığına inanan topluluktur. Arap kökenlidirler.

Nusayrilik özellikleri

Nusayriler ırk olarak Araptırlar. Ülkemizde çoğunluğu Hatay, Mersin ve Antakya civarında yaşamaktadırlar. Ramazanda 30 gün oruç tutarlar, Hacca giderler ve günde kimi görüşe göre 3 kimilerine göre de 5 vakit namaz kılarlar. Antakya ve İskenderun Nusayri Arapları ve Sünni Arapları bölgenin yerli haklıdır ve uzun asırlardan beri burada ikamet ederler.

Nusayrilik ve namaz

Nusayriler kendilerine ait camilerde namaz kılarlar. Namaz kıldıran imammın kesinlikle nusayri olan bir şeyh soyundan olması gerektiğine inanırlar. Şekil olarak sünnilerin namazından farklıdır.

Nusayrilik alevilik İlişkisi

Nusayriler ile Anadolu ve balkanlarda yaşayan Alevi topluluğu arasında ibadet açısından benzerlik yoktur. Tek ortak noktaları Ehli Beyt’e bağlılıklarıdır.

Paylaşalım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir