Seyr-u Sülük Nedir?

Tasavvuf kültüründe seyir cehaletten ilme, kötü alışkanlıklardan güzel huylara, kendi benliğinden ve varlığından geçip Hakk’ın varlığına doğru hareket etmektir. Sülük ise, Gerçeğe ermek için bir rehberin eşliğinde ve denetiminde çıkılan manevi ve ruhsal yolculuk ve ahlaki eğitimin adıdır.

Terbiye, bir insanın bütün hayatını ve yaptığı iyi işlerle ilgili bir kavramdır. Akıllı bir insan reşit olduktan sonra ölene kadar Hakk’a ve halka karşı sorumludur.

İyi insan olmanın ve güzel ahlakın bir sonu yoktur. Kâmil, her gün güzel işler yapmak kaydıyla Yüce Hakka yaklaşır; buna terakki denir.

seyri sülük nedir semerkand

Bu kavramın ilk olarak semerkand da ortaya çıktığına inanılsa da kesinliği yoktur. Ancak oradaki eğitim amaçlı açılan medrselerde ve dergahlarda bu konunun çokça işlendiği söylenebilir.

seyri sülük mertebeleri

4 mertebesi olduğu belirtiliyor: Seyr İllahlah: Allaha yöneliş, seyri fillah; yasaklardan sakınma, kaçma, seyr ma’allah; Allaha yolculuk, Seyr-anillah; allah ile olmak..

seyri sülük sözleri

Seyri sülük sözleri diye bir kavram doğru bir kavram değildir, seyri sülük aşamalarının çeşitli zikirleri vardır. Bunlar değişken olabilir. Belli bir söz dizisi yoktur.

seyri sülük nasıl yapılır

Seyri sülük nasıl yapılır  kavramı da çokça soruluyor. Bu soru doğru değildir, Bu bir manevi yolculuktur, şekil şemal gerekmez. Yukarıda aşamaları yazılmıştır.

seyri sülük halleri

Her aşamanın insanda ortaya çıkardığı ruhsal haller vardır. Bu hallerin bir şablonu yoktur.

seyri sülük ne kadar sürer

Bu yolculuğu bir yerden bir yere varmak gibi Zahiren anlamamak gerekir. O nedenle de  zaman kavramı olmaz.

Paylaşalım