Etiket: geleneksel alevilikyada

GELENEKSEL ALEVİLİK: HAÇOVA ÖRNEĞİ

Geleneksel Alevilik, 11. yüzyıl ile 15. yüzyıl arasında ortaya çıkarak şekillenmiş ve 16. yüzyıldan sonra Safevi etkisiyle kurumsallaşmıştır. 16. yüzyıldan…

Devam GELENEKSEL ALEVİLİK: HAÇOVA ÖRNEĞİ