Etiket: Vahded-i Vücut ne demektir?

Vahded-i Vücut ne demektir?

Vahdet-i Vücut (veya Vahdet-i Vücud), Arapça kökenli bir kavram olup, İslam tasavvufunda ve mistisizminde önemli bir konsepttir. Bu terim, “Varlık…

Devam Vahded-i Vücut ne demektir?