Uluslararası İzmir Alevilik-Bektaşilik Günleri

“Uluslararası İzmir Alevilik-Bektaşilik Günleri” 13-14-15 Aralık 2019 tarihleri arasında Ahmed Adnan Saygun Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Bu etkinlik bilim, sanat ve icra yönü ile Geleneksel Aleviliğin temel dinamiklerinin bilimsel yönü ile “Uluslararası Alevi Ritüelleri Sempozyum” u, geleneksel ritüel icrası boyutu ile “Aşkla Semah Dönenler” ve “Aşkla Deyişler” etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecektir.

Paylaşalım